Previous
Next

Școala Gimnazială de Arte Nr.4

Este o școală de stat, cu program suplimentar de artă, care își desfășoară cursurile în completarea învățământului de cultură generală, al elevilor.
Admiterea cursanților se realizează pe baza testării aptitudinilor specifice învățământului vocațional artistic.
Înscrierea și admiterea elevilor în cadrul Școlii Gimnaziale de Arte Nr. 4, au loc anual.

Cursurile școlii se adresează elevilor din ciclurile primar/gimnazial și nu necesită taxă.

De ce să îți înscrii copilul la noi

Arta are o importanță vitală pentru copii. Este modul în care un copil de vârstă mică poate interacționa și poate astfel, înțelege mediul în care trăiește. Aceasta îl va ajuta să participe mai mult în lumea complexă a adulților. Implicarea unui copil în artă reprezintă o experiență personală și individuală. Ea oferă acestuia, oportunitatea de a crea, dar și de a vedea rezultatul propriului act creator. Arta poate fi un mijloc de exprimare de sine cât și de comunicare cu ceilalți dar poate fi, în același timp, o interacțiune personală, între sine și mediul artistic.

În școala noastră se formează cunoștințele, abilitățile și atitudinile specifice învățământului vocațional și se promovează formarea autentică de competențe prin valorificarea potențialului artistic al fiecărui elev.

Asigurăm un mediu favorabil acumulării cunoștințelor artistice, oferind elevilor un start solid în educația vocațională, formându-le competențele necesare inserției sociale și contribuind la crearea stării de bine a acestora.

Oferta Curriculară

Secția muzică cuprinde o paletă largă de discipline de specialitate (începând cu studiul pianului și continuând cu instrumentele specifice orchestrei simfonice; (curs individual). Se studiază muzica din toate epocile de creație (preclasic, clasic, romantic, modern și contemporan). În paralel cu studiul instrumentului ales, se studiază pe grupe, discipline teoretice precum și discipline de ansamblu coral sau orchestral (în ciclul gimnazial).

Secția Arte Plastice Această secție cuprinde disciplinele: pictură, desen și modelaj (sculptură), discipline care se studiază pe grupe. Mergând în paralel cu studiul acestor discipline, profesorul de specialitate urmărește canalizarea elevului pe disciplina în care dovedește aptitudini deosebite.

Ultimele noutăți