Archive for May, 2021

Înscrierea elevilor pentru anul școlar 2021-2022 se va face în perioada 11 mai – 11 iunie 2021 (Secția Muzică – clasele I-VIII; Secția Arte Plastice – clasele IV-VIII).

Pentru aceasta este necesară completarea integrală a fișei/cererii de înscriere regăsită pe site care se va trimite pe adresa de email inscrieriarte4@gmail.com . De asemenea, sunt necesare și următoarele documente:

  • Copie dupa certificatul de naștere al elevului înscris
  • Copie dupa cartea de identitate a unuia dintre părinți/tutore legal
  • Adeverință de la școala în care învață elevul, care să ateste statutul de elev și clasa din care face parte.

În perioada 17- 18 iunie 2021, pe site-ul instituției noastre, se va publica programarea (pe zile și ore) la testarea aptitudinilor. Această testare va avea loc în perioada 21-25 iunie 2021.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la adresa de email antemenționată sau la numărul de telefon 021.242.14.50.