Monografia Scolii de Muzica si Arte Plastice nr.4, BucurestiCu o istorie de 60 de ani, Școala de Muzică și Arte Plastice nr. 4 a fost înființată împreuna cu celelalte patru școli de profil din București, în anul 1959, reușind să se impună în peisajul învățământului artistic bucureștean printr-o activitate neîntreruptă pe cele doua secțiuni: Muzică și Arte Plastice.

Secția Muzică

Secția muzică cuprinde o paletă largă de discipline de specialitate (începând cu studiul pianului și continuând cu instrumentele specifice orchestrei simfonice; curs individual). Se studiază muzica din toate epocile de creație (preclasic, clasic, romantic, modern și contemporan). În paralel cu studiul instrumentului ales, se studiază, pe grupe, discipline teoretice, precum și discipline de ansamblu coral sau orchestral (în ciclul gimnazial).

Finalitatea orelor de studiu instrumental o reprezintă producțiile de scenă, sub forma unor acțiuni diverse: audiții, recitaluri, concursuri (interșcolare, județene, naționale sau internaționale), festivaluri, spectacole în diverse locații.

Elevii cu performanțe deosebite își continuă studiile liceale și superioare în domeniul muzical, devenind intrumentiști-soliști, instrumentiști în diverse orchestre de stat, coriști în formații cu tradiție, muzicologi, ingineri de sunet (radio și TV), realizatori de programe, profesori de canto, educație muzicală și muzică instrumentală, teorie – solfegii etc.
Sectia Muzica

Secția Arte Plastice

Această secție cuprinde disciplinele: pictură, desen și modelaj (sculptură), discipline care se studiază pe grupe. Mergând în paralel cu studiul acestor discipline, profesorul de specialitate urmărește canalizarea elevului pe disciplina în care dovedește aptitudini deosebite.

Finalitatea acestor ore de studiu se regăsește în participări cu lucrări reprezentative (selectate cu maxima rigurozitate) la expoziții, vernisaje, concursuri naționale și internaționale, festivaluri etc.

Elevii cu performanțe deosebite își continuă studiile de specialitate liceale și superioare, devenind artiști plastici, desenatori, decoratori, creatori în domenii înrudite, profesori de desen, pictură, modelaj, designeri etc.
Arte Plastice