Înscrieri pentru admiterea elevilor în anul școlar 2023 – 2024 – SESIUNEA a II-a

Școala Gimnazială de Arte nr.4 organizează  a doua sesiune de admitere pentru anul școlar 2023-2024,  pentru urmatoarele instrumente:  PIAN, VIOLĂ, VIOLONCEL, VIOARĂ.

Data limită a înscrierilor este 6 septembrie 2023.

Pentru înscriere, este necesară completarea integrală a cererii de înscriere atașată,  ce se va trimite pe adresa de email inscrieri@muzicasiarte.ro sau se va depune la secretariatul unității . De asemenea, se vor anexa  și următoarele documente:

   • Copie dupa certificatul de naștere al elevului/elevei.
   • Copii C.I. părinți/tutore legal.
   • Adeverință de la școala de cultură generală la care învață elevul/eleva, care să ateste statutul de elev și clasa din care face parte.

Testarea aptitudinilor va avea loc în data de 8 septembrie 2023, la sediul Școlii Gimnaziale de Arte nr. 4.

Testare secția Muzică:
Proba de aptitudini constă în:
    • Auz muzical
    • Ritm
    • Memoria muzicală
    • Reproducerea unei piese vocale, la alegere.
 • La disciplina de specialitate-pian, admiterea elevilor se face, de la clasa I. Elevii din clasele mai mari care doresc să se înscrie la pian vor susține un recital de două piese (studiu și piesă) la nivelul clasei ( repertoriu orientativ – pian ) , precum și o probă de citire la prima vedere.
 • La celelalte discipline de specialitate (instrumente), admiterea elevilor se poate face și la clase mai mari (I-VI), în funcție de specificul instrumentului.
 
pdf
Cerere de înscriere