Înscrieri pentru admiterea elevilor în anul școlar 2024 – 2025

Înscrierea elevilor pentru testarea aptitudinilor în vederea admiterii în anul școlar 2024-2025 are loc în perioada 20 mai – 10 iunie 2024, atât pentru Secția Muzică ( clasele I-VIII ), cât și pentru Secția Arte Plastice – (clasele V-VIII).

Pentru înscriere, este necesară completarea integrală a cererii de înscriere atașată,  ce se va trimite pe adresa de email inscrieri@muzicasiarte.ro sau se va depune la secretariatul unității . De asemenea, se vor anexa  și următoarele documente:

   • Copie dupa certificatul de naștere al elevului/elevei.
   • Copii C.I. părinți/tutore legal.
   • Adeverință de la școala de cultură generală autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată, conform art. 12 și art. 13 din Legea Învățământului Preuniversitar 198/2023, la care învață elevul/eleva, care să ateste statutul de elev și clasa din care face parte.

În perioada 13 – 14 iunie 2024, pe site-ul instituției noastre, se va publica programarea (pe zile și ore) pentru testarea aptitudinilor. Aceasta va conține codul de identificare pentru fiecare elev (ultimele 6 cifre ale CNP-ului), data și ora la care acesta trebuie să se prezinte în vederea testării.

Testarea aptitudinilor va avea loc în perioada 17 – 21 iunie 2024, la sediul Școlii Gimnaziale de Arte nr. 4.

Testare secția Muzică:
Proba de aptitudini constă în:
    • Auz muzical
    • Ritm
    • Memoria muzicală
    • Reproducerea unei piese vocale, la alegere.
 • La disciplina de specialitate-pian, admiterea elevilor se face, de la clasa I. Elevii din clasele mai mari care doresc să se înscrie la pian vor susține un recital de două piese (studiu și piesă) la nivelul clasei ( repertoriu orientativ – pian ) , precum și o probă de citire la prima vedere.
 • La disciplina de specialitate-vioară, admiterea elevilor se face, începând cu clasa I sau a II-a.
 • La celelalte discipline de specialitate (instrumente), admiterea elevilor se poate face și la clase mai mari (I-VI), în funcție de specificul instrumentului.
 !! Transferul de la alte unități școlare vocaționale de artă, se face prin susținerea unei probe de diferență, ce constă în prezentarea, de către elev, a 2 piese instrumentale,  la nivelul clasei de studiu.
 
Testare secția Arte Plastice:
Portofoliul pentru testare se va depune la secretariatul unității împreună cu documentele pentru înscriere și va cuprinde următoarele lucrări:
    • Desene în creion după natură statică cu obiecte – Minimum 5 – Maximum 10 – proba de observație
    • Compoziție în culoare (peisaje, personaje, obiecte) – tempera, creioane colorate, pasteluri (la alegere) – Minim 5 planșe – maxim 10 planșe – proba de imaginație

Conform O.M. 5569/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, probele de aptitudini se evaluează de către comisii de specialitate, constituite din profesori calificați ai unității de învățământ. Decizia comisiei de evaluare este definitivă, nu se admit contestatii! 

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la adresa de email inscrieri@muzicasiarte.ro sau la numărul de telefon 021.242.14.50.

pdf
Cerere de înscriere