Secția Arte Plastice

Această secție cuprinde disciplinele: pictură, desen și modelaj (sculptură), discipline care se studiază pe grupe. Mergând în paralel cu studiul acestor discipline, profesorul de specialitate urmărește canalizarea elevului pe disciplina în care dovedește aptitudini deosebite.

În cadrul secției arte plastice, oferta curriculară a Școlii Gimnaziale de Arte Nr. 4 cuprinde :
- Pictură
- Desen
- Modelaj (sculptură)

Cursurile secției arte plastice se adresează elevilor din ciclul gimnazial și nu necesită taxă.