INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 4

FESTIVAL – CONCURS
NAȚIONAL

“ION DUMITRESCU”

Ediția aIV-a
6 - 17 februarie 2023

SECȚIUNI:

TEORIE - SOLFEGII - DICTEU INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ COMPOZIȚIE MUZICĂ DE CAMERĂ