Aceasta secție cuprinde disciplinele: pictură, desen și modelaj (sculptură) – care se studiază pe grupe. Mergând în paralel cu studiul acestor discipline, profesorul de specialitate urmărește canalizarea elevului pe disciplina în care dovedește aptitudini deosebite.

Discipline:

  • pictură
  • desen
  • modelaj (sculptură)