Secția Muzică

Secția muzică cuprinde o paletă largă de discipline de specialitate (începând cu studiul pianului și continuând cu instrumentele specifice orchestrei simfonice; (curs individual). Se studiază muzica din toate epocile de creație (preclasic, clasic, romantic, modern și contemporan).
În paralel cu studiul instrumentului ales, se studiază pe grupe, discipline teoretice precum și discipline de ansamblu coral sau orchestral (în ciclul gimnazial).

În cadrul secției muzică, oferta curriculară a Școlii Gimnaziale de Arte Nr. 4 cuprinde :

-Pian
-Vioară
-Violă
-Violoncel
-Chitară
-Flaut
-Clarinet
-Nai
- Studii teoretice (teorie-solfegiu-dicteu)

- Ansamblu coral
- Ansamblu orchestral

Cursurile secției muzică se adresează elevilor din ciclurile primar/gimnazial și nu necesită taxă.